03522228242

Ana Sayfa / Hizmetler / İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ

İK EĞİTİMİN YARARLARI

İŞLETME AÇISINDAN PERSONEL AÇISINDAN

Verimliliği artırır ve / veya verimlilik bilincini yükseltir. Kendine güven ve başarı duygusunu geliştirir.

İşçi-İşveren ilişkilerini geliştirir. İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.

Örgütsel politikaların benimsenmesini ve tam olarak

uygulanmasını sağlar. İş tatminini yükseltir.

Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür. Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.

Personelin değişime olan direncini azaltır. Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.

Örgütün karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır. Yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir.

Örgüt içi iletişimi geliştirir.

Makine ve teçhizat bakım onarım masraflarını düşürür.

Nasıl çalışır :

 • İK EĞİTİMİN AMAÇLARI
 • • İş görenlere iş gereklerine uygun beceri, bilgi ve davranışların kazandırılması,
 • • İşletmelerde meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması,
 • • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • • Personel devir oranının azaltılması,
 • • Personelin yeniliklere uyum sürecinin kısaltılması,
 • • Personelin moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi,
 • • Personelin güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunması,
 • • Örgütsel sadakat duygusunun gelişmesinin sağlanması,
 • • Personelin kariyer gelişimine imkan tanınması.

Hizmet Detayları :

 • Siz SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINA ve İnsan kaynakları departmanlarında çalışan personel için hazırlanan İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME PROGRAMINDAN faydalanarak kaynak kullanımında artı değer kazanılmasını planlamaktayız.
 • İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Uygulamalı "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı"
 • 1. İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 2. İş analizlerinin iş tanımlarının oluşturulması.
 • 3. İşe Alım ve Mülakat Teknikleri.
 • 4. İş sözleşmelerinin hazırlanması.
 • 5. Personel Özlük İşleri ve Bordrolama.
 • 6. Eğitim ve Gelişim Yönetim Sisteminin kurulması.
 • 7. Performans Değerlendirme Sistemleri.
 • 8. Ücret Yönetim Sistemi.
 • 9. Kariyer Yönetim Sistemi.
 • 10. Kurum Kültürü - Çalışan Memnuniyeti.
 • 11. Verimlilik ve Motivasyon maliyet azaltıcı teknikler.
 • 12. Kaynak kullanımı ve kaynak israfının azaltıcı tedbirler.
 • 13. İletişim tekniklerinin doğru kullanılması
 • • İş Yasası Kapsamında En Sık Karşılaşılan Maddelerin Uygulamalı Örnekleri
 • • Yeni İş Yasası'nın Getirdiği Farklılıklar ve Mevcut Uygulamalara Etkileri
 • • Sendikalar Kanunu, yasal gelişmeler
 • • Sendikal Problemler ve çözüm yolları
 • • İŞ HUKUKU
 • İşletmelerin karşılaştığı problemler ve çözüm yolları
 • Mahkeme Süreçleri
 • İnsan Kaynakları sürecin iyileştirilmesinde performansın artırılmasında geleceğin planlanmasında yetkinliği artırıldıkça verimin ve karlılığın artırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Projeler

Diğer Hizmetler

PROGRAMIN AMAÇLARI Bu program ile kursiyerlerin; 1. İtfaiyecilik ile ilgili temel kavramları tanımaları, 2. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları, 3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları, 4.…
Daha Fazla Oku

DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI 1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ 3. BÖLÜM: İHRACAT PROSEDÜRLERİ 4. BÖLÜM: İTHALAT PROSEDÜRLERİ 5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUAT…
Daha Fazla Oku

Kurs İçeriği: Eğitimcilik yetkinlikleri Öğrenme ve öğretme süreçleri Öğrenme teorileri Yetişkin eğitimin özellikleri Eğitim süreci: Eğitim ihtiyaç analizi, eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi, eğitimin değerlendirilmesi, Eğitim planlarının revize edilmesi. Eğitim programlarının…
Daha Fazla Oku

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eğitiminin Ana Başlıkları • Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler • Ön Muhasebe ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler • Ön Muhasebe İşlemlerinin Takibini Yapabilme (Fatura, Stok,…
Daha Fazla Oku

EĞİTİMİN İÇERİĞİ • Halkla İlişkiler Temel Kavramı ve Nitelikleri • Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı ve Hedef Kitle • Reklam ve Halkla İlişkiler • Propaganda ve Halkla İlişkiler • Lobicilik ve…
Daha Fazla Oku

Katılımcı Profili: Genellikle beyaz yaka personellerin( planlama, üretim, kalite kontrol ve muhasebe, finans) tercih ettiği bu programa, kariyerinde daha ileriyi hedefleyen, Excel ile rapor hazırlarken günlerce uğraşarak zaman kaybeden ve…
Daha Fazla Oku

Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’deyerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program…
Daha Fazla Oku

1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır: Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru…
Daha Fazla Oku

.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Organizasyonda Yeniden Yapılanma İş Analizi - Görev Tanımları İş Değerleme ve Üçretleme Seçme ve İşe Alma Performans Yönetim Sistemi Kariyer Yönetimi Kurum Kültürünün Belirlenmesi, Geliştirilmesi, Aidiyet duygusunun…
Daha Fazla Oku

Önemli Hususlar Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki…
Daha Fazla Oku

Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık)Eğitimi Emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Bir işyerinde düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak ev, arsa, dükkan…
Daha Fazla Oku