EĞİTİM

EĞİTİM

Eğitim Başlığı
Eğitim Detayları
10 Parmak Klavye
Zabıt Katipliği sınavları başta olmak üzere, tüm sınavlar ve iş hayatında  hızlı yazmak isteyenler için, Dünya Şampiyonalarında derece sahibi, eğitmenlerimiz tarafından 10 Parmak Klavye eğitimleri verilmektedir.
İnsan Kaynakları
Günümüzde işletmelerin kalite, performans ve verimlilikten söz etmemiz için doğru işe doğru insanın yerleştirilmesi firma çalışanlarının işletmelerinde aidiyet duygularının oluşturulması çalıştıkları firmalarla gurur duymaları ve yeni pazarlara açılma yeni ürünler üretmeleri için temel gereksinimdir.
İnsan kaynakları birimi çalışanların ve çalıştıranların arasındaki diyalogun ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını amaçlamaktadır.
İş analizlerinin yapılması, çalışanların özelliklerinin iyi tanınması doğru işe doğru insanın bulunması yetiştirilmesi verimlilik ve performans için önem arzetmektedir.
Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir.
Yangın Eğitimi
Yangın müdahale ekiplerinin görev ve yetkileri netlik kazanır.
Yasal zorunluluk gereği kurulması gerekli yangına müdahale ekibi kurulmuş ve yasaların gerektirdiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olması sağlanır.
Bilgisayarlı Muhasebe
Muhasebe alanında iş bulmak için bilgisayarlı Muhasebe eğitimi olmazsa olmaz bir ön şarttır. Muhasebe işlemlerinin artık tamamen bilgisayar sistemleri üzerinde tutulması, firma sahiplerinin ve yöneticilerin muhasebe teorik bilgilerini etkin paket program kullanımı ile birleştirebilen muhasebe uzmanlarına duyduğu ihtiyacı artırmıştır. Günümüz iş ilanlarının çoğunda muhasebe paket programlarını kullanabilme özelliği aranmaktadır.
Dış Ticaret
Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dış ticarete ilgi her geçen gün artmaktadır. Piyasa tecrübesine sahip eğitmenlerimizle Dış ticaret eğitimlerimiz devam etmektedir.
Bilgisayar İşletmenlikBu eğitim programı kursiyerlerin genel bilgisayar kullanımlarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle öncelikle bilgisayar donanım ve parçaları tanıtılmakta, işlevlerini, hatalarını ve özelliklerini kavramaları amaçlanmaktadır. Daha sonrasında ise genel bilgisayar kullanımı için gereken nitelikler öğretilmekte ve olmazsa olmaz konulardan olan internet kullanma eğitimi verilmektedir. Sonrasında ise Ofis programlarının genel kullanım özellikleri ve örnek uygulamalar ile kurs sonlandırılmaktadır.

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.