03522228242

Ana Sayfa / Hizmetler / YANGIN EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

1. İtfaiyecilik ile ilgili temel kavramları tanımaları,

2. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları,

3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları,

4. Yangınları önleyici tedbirleri almaları,

5. Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri,

6. Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazları tanımaları,

7. Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doğru olarak yapmaları,

8. Yangın ihbarı ve personel hareket biçimini kavramaları,

9. Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları,

10. Yangına müdahale tekniklerini doğru olarak uygulama becerisi kazanmaları,

11. Fiili yangın söndürme becerisi elde etmeleri vb. sağlanacaktır.

EĞİTİM GÜN ve SAATLER

EĞİTİM ADI EĞİTİM GÜNLERİ KURS ÜCRETİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKAL YANGIN EĞİTİMİ

(20 DERS SAATİ) CUMA: 18:30-20:30

CUMARTESİ: 13:00-18:00

PAZAR: 13:00-18:00

 Eğitim tarih veya saatlerinde değişiklik olursa bilgilendirilme yapılacaktır.

PROGRAMIN KURUMA KAZANDIRACAKLARI

 Yangın müdahale ekiplerinin görev ve yetkileri netlik kazanır.

 Yasal zorunluluk gereği kurulması gerekli yangına müdahale ekibi kurulmuş ve yasaların gerektirdiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olması sağlanır

Nasıl çalışır :

 • İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • Amaç
 • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 • Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
 • MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 • a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 • b) Yangınla mücadele,
 • konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
 • (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
 • (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
 • (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
 • (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( 30.06.2012 / 28339 R.G. ) Madde 11
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( 29.12.2012 / 28512 R.G. )

Hizmet Detayları :

 • PROGRAMIN HEDEFİ
 • Yangın sertifikası vermek için kurumumuz Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarih 5 sayılı programını 20/06/2013 tarihli izni ile kurumumuz tarafından 20 saatlik YANGIN EĞİTİMLERİ verilmektedir. Eğitimin sonucunda yapılacak olan sınavdan sonra kursiyerlere Milli Eğitim tarafından onaylanan sertifika verilir.
 • Katılımcılar yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirilerek adayların, Çalışma Bakanlığı Tarafından Çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında zorunlu olan Yangın Sorumlusu olarak yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Projeler

Diğer Hizmetler

DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI 1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ 3. BÖLÜM: İHRACAT PROSEDÜRLERİ 4. BÖLÜM: İTHALAT PROSEDÜRLERİ 5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUAT…
Daha Fazla Oku

Kurs İçeriği: Eğitimcilik yetkinlikleri Öğrenme ve öğretme süreçleri Öğrenme teorileri Yetişkin eğitimin özellikleri Eğitim süreci: Eğitim ihtiyaç analizi, eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi, eğitimin değerlendirilmesi, Eğitim planlarının revize edilmesi. Eğitim programlarının…
Daha Fazla Oku

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eğitiminin Ana Başlıkları • Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler • Ön Muhasebe ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler • Ön Muhasebe İşlemlerinin Takibini Yapabilme (Fatura, Stok,…
Daha Fazla Oku

İK EĞİTİMİN YARARLARI İŞLETME AÇISINDAN PERSONEL AÇISINDAN Verimliliği artırır ve / veya verimlilik bilincini yükseltir. Kendine güven ve başarı duygusunu geliştirir. İşçi-İşveren ilişkilerini geliştirir. İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.…
Daha Fazla Oku

EĞİTİMİN İÇERİĞİ • Halkla İlişkiler Temel Kavramı ve Nitelikleri • Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı ve Hedef Kitle • Reklam ve Halkla İlişkiler • Propaganda ve Halkla İlişkiler • Lobicilik ve…
Daha Fazla Oku

Katılımcı Profili: Genellikle beyaz yaka personellerin( planlama, üretim, kalite kontrol ve muhasebe, finans) tercih ettiği bu programa, kariyerinde daha ileriyi hedefleyen, Excel ile rapor hazırlarken günlerce uğraşarak zaman kaybeden ve…
Daha Fazla Oku

Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’deyerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program…
Daha Fazla Oku

1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır: Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru…
Daha Fazla Oku

.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Organizasyonda Yeniden Yapılanma İş Analizi - Görev Tanımları İş Değerleme ve Üçretleme Seçme ve İşe Alma Performans Yönetim Sistemi Kariyer Yönetimi Kurum Kültürünün Belirlenmesi, Geliştirilmesi, Aidiyet duygusunun…
Daha Fazla Oku

Önemli Hususlar Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki…
Daha Fazla Oku

Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık)Eğitimi Emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Bir işyerinde düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak ev, arsa, dükkan…
Daha Fazla Oku